Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Δεσκάτης για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριο έως Ιούνιο 2016