Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου « Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτη – Ι.Μ. Ευαγγελίστριας ( Δρόμος προς Ι.Μ. Ευαγγελίστριας ) »