Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Νηπιαγωγείο Παλιουριάς, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2020-2021.