Προμήθεια καθισμάτων για αμφιθέατρο του Γυμνασίου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ