Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ