ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ