ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ