Περίληψη διακήρυξης του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Καρπερό