Περίληψη διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Δεσκάτης