Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων οικισμού Καρπερού » Αριθμός μελέτης 83/2010 πρώην Δ. Χασίων, αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική ΟΕ Τεχνική Εμπορική Εταιρία