Παραχώρηση χρήσης χώρου για διενέργεια εξετάσεων οδήγησης