Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για το Σχολικό Συμβούλιο του Ημερησίου Γενικού Λυκείου Δεσκάτης σχ. Ετ. 2023-2024.