Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 115/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.