Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κρέτσαβου Κωνσταντίου του Βασιλείου, « Καφετέρια » με την επωνυμία « CALZO 2 » στη Δεσκάτη