Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για διαγραφή παραστατικών λόγω παραγραφής των αξιώσεων.