Υποβολή πρότασης χρχηματοδότησης της πράξεης με τίτλο « Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας ( Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ) » με αριθμό μελ. 136/2018 πρ/σμού 868.000,00 € με ΦΠΑ στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »