ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ”