Ανάκληση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Βλαχόπουλου Ευθυμίου