Πληρωμή υλικών για το έργο Διαμόρφωση χώρου ηλεκτρολογικού εργαστηρίου