Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προ/σμού οικον. έτους 2014 ποσού 200.000,00€ για το έργο «Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δ. Δεσκάτης».