Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 ποσού 3.107,00€ για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 2012.