ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ