Επί αίτησης Κρίκου Ιωάννη του Γεωργίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κυλικείο Σχολείου » στη Δεσκάτη