: Επί αιτήματος του κ Μπαράκα Γεώργιο για υδροδότηση σταβλικής εγκατάστασης