Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 196.300,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).