Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ΎΔΡΕΥΣΗ ΚΑΡΠΕΡΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » με αριθμ. μελ. 50/2017 Αναδόχου ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.