Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών δρόμων» με αριθμ. μελ. 21/2020 με Ανάδοχο τον Τράντο Οδυσσέα Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.