Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2021» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.