Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή προμήθειας.