Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εσωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων » με αριθμ. μελ. 30/2018 αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου