ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.