Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ