: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΝΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ