ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Σ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ