Αποκατάσταση χώρων , αποψίλωση των χώρων των νεκροταφείων και πλατειών των Τ.Κ. του Δήμου Δεσκάτης