ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 78/2022 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67