Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Αλλαγή υδραυλικής στήλης και προμήθεια υποβρυχίου στην 2η γεώτρηση Τρικκοκιάς».