ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 1%, 4%, 8%