Απόδοση τιμής από το Δημοτικό Συμβούλιο στον εκλιπόντα Δήμαρχο και Νομάρχη «Αντώνη Πέτσα»