ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ,ΤΠΔΚΥ(Νέων Υπαλλ-Εργαζ),ΤΠΔΚΥ(Παλιών Υπαλλ-Εργαζ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργαζ.),Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργαζόμενου),Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΚΥΤ(εργαζόμενου),ΚΥΤ(εργοδότη),Μ.Τ.Π.Υ ΜΕΤΟΧΩΝ,ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.,ΠΡΟΝΟΙΑΣ(εργαζόμενου),ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΣΥΝ.ΔΗΜ (Κ.0