Αποδοχή ποσού 3.000,00 € προϊόν δωρεάς από LITTLE ACRE MILK FARM Ανώνυμη Εταιρεία