Αποδέσμευση. Κατασκευή τοιχίων στην ΤΚ Δασοχωρίου-ΣΑΤΑ 2019