Απ. 41-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 115163 ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ