Απ. 251-21 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-WHATS UP-ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ.