Απ. 220-2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-Μ. ΣΕΙΡΗΝΙ-ΣΜΙΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- 16-17.12.2021