Απ. 131-23 ΔΗΘΕΚΕΛ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 – ΔΗΘΕΚΕΛ