Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ)-ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΚΗΥ 3741