Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης»