ΑΑΥ 504 -ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.