ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογράφηκε σήμερα, 8-4-2024, ανάμεσα στον Δήμο Δεσκάτης και την εταιρία με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης».
Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 190.588 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της και πρόκειται για έργο που δρομολογήθηκε από την προηγούμενη και υλοποιείται από την παρούσα δημοτική αρχή.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου